Home > Actueel > Nieuws > HalfvastenOptocht Oss 2012

Actueel

Nieuws

HalfvastenOptocht Oss 2012

09 januari 2012 - Zoals u waarschijnlijk in de media al hebt kunnen vernemen is na 45 jaar een einde gekomen aan de halfvastenoptocht in Zeeland. Wij betreuren dat deze keuze is gemaakt en dat daarmee een carnavalstraditie verloren gaat, zeker in dit geval omdat het de allerlaatste halfvastenoptocht in Noord-Brabant betreft.

Met dit in gedachte heeft het Bestuur van de Stichting Carnavals Viering Oss ‘De Ossekoppen’ (SCVO) besloten om op 18 maart 2012 de Eerste Osse Halfvastenoptocht te organiseren. Hiermee wil de SCVO bereiken dat de traditie van een Halfvastenoptocht voor Noord Oost Brabant behouden blijft. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de helaas verloren Halfvastenoptocht van Zeeland klakkeloos te kopiëren. De SCVO wil dat de beste deelnemers aan lokale optochten een podium hebben en houden waarop ze zich met elkaar kunnen meten, als het ware de Champions League voor wagenbouwers, loopgroepen en individuele deelnemers. Het Osse centrum wordt op 18 maart omgevormd tot een prachtig, sfeervol en vol stadion waar deze wedstrijd gaat plaatsvinden. De afgelopen weken hebben we om tafel gezeten met de gemeente, sponsoren, carnavalsclubs, dweilkapellen en Osse horeca om de organisatie nader invulling te geven. Ook wordt er hard gewerkt aan zaken als de route van de optocht, het reglement en de logistieke aspecten zoals parkeren en het stallen van de praalwagens.

Dit initiatief heeft inmiddels een vrijwel definitieve vorm gekregen en we informeren iedereen via een speciale website. De website http://www.halfvastenoptochtoss.nl zal alle informatie gaan geven met betrekking tot de spelregels die gaan gelden. Belangrijk om te weten is dat de Halfvastenoptocht niet enkel een platvorm zal zijn/worden voor de beste deelnemers aan de lokale optochten ook voor deelnemers die niet tot de lokale top 3 behoren, kapellen en overkoepelende organisaties willen wij een mogelijkheid bieden om zich te presenteren. Voor deze groepen willen we delen van de route beschikbaar stellen die ze kunnen adopteren zodat iedereen zich ook met zijn of haar carnavalsdorp/club duidelijk kunnen profileren. Uiteraard zijn hier ook regels aan verbonden die via de eerder genoemde website bekend gemaakt gaan worden.

Ik wens u een succesvol en Carnavalesk 2012 toe,

Met vriendelijke groet,
Joris Teulings
Voorzitter Optochten SCVO

Volg ons ook via: Facebook, Twitter en Instagram Instagram
© Copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden